baner

Autor: redakcja UMJG

27.5.2022 - 13:50

Przebudowa ul. Kasprowicza

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz 
z przebudową sieci i przyłączy wodociągowych z wymianą studni rewizyjnych w ul. Kasprowicza w Jeleniej Górze” od dnia 24 maja br. została wprowadzona nowa czasowa organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu został podzielony na etapy:
    1. ETAP 1 – obejmuje organizacje ruchu dla przebudowy drogi ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Groszową do ul. Powstania Styczniowego.

    2. ETAP II - obejmuje organizacje ruchu dla przebudowy drogi ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego do ul. Powstańców Wielkopolskich.

    3. ETAP III - obejmuje wykonanie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej  na całej długości zadania.

    4. ETAP IV – obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem robót branży sanitarnej 


w obszarze skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Kasprowicza.
W związku z powyższym ul. Kasprowicza na odcinku objętym robotami tj. od skrzyżowania z ul. Groszową do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich  zostanie czasowo wyłączona z ruchu publicznego. Organizacja ruchu będzie dostosowywana stosownie do realizowanych etapów robót za pomocą pionowych i poziomych znaków drogowych oraz barier drogowych. 

W trakcie prowadzonych robót organizacja ruchu przewiduje umożliwienie niezbędnego dojazdu pojazdów i dojścia pieszych, do przylegających posesji w ramach placu budowy.
Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy kierowców o przestrzeganie wprowadzonego oznakowania drogowego dla przedmiotowej czasowej organizacji ruchu.