baner

Autor: redakcja UMJG

27.5.2022 - 14:00

podsumowanie etapu składania propozycji projektów w ramach JBO 2023

 Podsumowanie etapu składania propozycji projektów w ramach JBO 2023 :

ilość złożonych propozycji projektów - 38, w tym:  

-  27 „twardych” na kwotę 9 272 315,79 zł;

-  7 „miękkich” na kwotę 564 160,00 zł;

-  4 „zielone” na kwotę 675 000,00 zł.

     łączna kwota na jaką złożono propozycje projektów  - 10 511 475,79 zł.

Do 31 maja do godziny 14:00 trwa etap składania podpisów mieszkańców popierających propozycje projektów :

      elektronicznie – za pośrednictwem aplikacji JBO na stronie jbo.jeleniagora.pl
     papierowo –  dostarczenie listy do Urzędu Miasta ( urna w holu Ratusza).

Wnioskodawcy na etapie składania propozycji projektów wybierali formę poparcia. Nie ma możliwości ich łączenia.

Szczegóły na stronie jbo.jeleniagora.pl